Skip to main content
Name

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (Motor Insurers’ Bureau of Latvia)

Information Centre
GC Code
LV

Contact informations

Address

4 Toma Street
LV-1003
RIGA
Latvia

Website

https://www.ltab.lv

Status

Active