Skip to main content
Name

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (Motor Insurers’ Bureau of Latvia)

Green Card Bureau
GC Code
LV

Contact informations

Address

4 Toma Street
LV-1003
RIGA
Latvia

Phone

[371] 67 114 300

Mail

ltab@ltab.lv

Website

https://www.ltab.lv

Status

Active